Om Vestfynske kunstnere

Læs lidt mere om, hvem vi er.

Foreningen
Vestfynske Kunstnere

Billedkunst – keramik – kunsthåndværk – unika smykker – collage – glaskunst – skulptur – broncher – tekstilkunst – træarbejde – grafik – kunstfoto – multiart

Generelle spørgsmål om foreningen – Jan Christensen:
jc@jcart.dk

Foreningens formål

At styrke interessen for kunst og kultur blandt kunstnere, kunsthåndværkere, kunstforeninger og andre kunstinteresserede- at arbejde for større interesse og prioritering af kunst og kultur på Vestfyn

At synliggøre kunst og kultur

At indgå i diskussioner omkring visioner for kunst og kultur

At være udviklende og stille krav til kunsten

Foreningen vil tilbyde et samarbejde med relevante myndigheder og andre sammenslutninger og foreninger omkring kunst og kultur. Foreningen er åben for alle kunstinteresserede på Vestfyn. Foreningen arrangerer udstillinger, hvor foreningens medlemmer udstiller. Herudover afholder foreningen arrangementer for medlemmerne.

Her på hjemmesiden kan du se bestyrelsens sammensætning og vedtægterne. Hvis du er interesseret er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsens medlemmer.

Medlemskab

Kontakt formanden, Jan Christensen, hvis du ønsker at være medlem af Vestfynske Kunstnere.

Betaling af kontingent sker på hjemmesiden under punktet “Arrangementer” og vælg “Kontingent 2024”. Kontingentet i 2024 udgør 250 kr. Som medlem af foreningen kan du bl.a. også booke Hjulmandshuset til udstilling. Booking, der koster 400 kr. kan ligeledes ske under “Arrangementer”. Derudover kan du deltage i foreningens andre udstillinger i bl.a. Fredericia Kunstforening.

Ved indmelding beder vi om portrætfoto, en kort tekst om dig og et antal fotos af dine værker til brug for vores hjemmeside.

Ring eller mail hvis du har spørgsmål.

Kunstforeningens bestyrelse

Formand:
Jan Christensen

Kasserer:
Vakant

Bestyrelsesmedlemmer:
Anni-M. Juhl Jørgensen, Emma Høj og Anna Lisa Kielstrup