Arrangementer: se på kunst

Normalpris: 90 kr. Medlemspris: 50 kr.

Vestfynske kunstnere

Foreningen er åben for alle kunstinteresserede på vestfyn.

Kunst og kultur på Vestfyn

Foreningen er åben for alle kunstinteresserede på vestfyn.

Foreningen
Vestfynske Kunstnere

Billedkunst – keramik – kunsthåndværk – unika smykker – collage – glaskunst – skulptur – broncher – tekstilkunst – træarbejde – grafik – kunstfoto – multiart

Foreningens formål

At styrke interessen for kunst og kultur og styrke samarbejdet mellem kunstnere, kunsthåndværkere, kunstforeninger og andre kunstinteresserede på Vestfyn

At synliggøre kunst og kultur

At indgå i diskussioner omkring visioner for kunst og kultur

At være udviklende og stille krav til kunsten

Foreningen vil tilbyde et samarbejde med relevante myndigheder og andre sammenslutninger og foreninger omkring kunst og kultur. Foreningen er åben for alle kunstinteresserede på Vestfyn. Foreningen arrangerer udstillinger, hvor foreningens medlemmer udstiller. Herudover afholder foreningen arrangementer for medlemmerne.

Medlemskab

Kontakt formanden, Jan Christensen, hvis du ønsker at være medlem af Vestfynske Kunstnere.

Betaling af kontingent sker på hjemmesiden under punktet “Arrangementer” og vælg “Kontingent 2024”. Kontingentet i 2024 udgør 250 kr. Som medlem af foreningen kan du bl.a. også booke Hjulmandshuset til udstilling. Booking, der koster 400 kr. kan ligeledes ske under “Arrangementer”. Du kan også deltage i foreningens andre udstillinger, bl.a. hos Fredericia Kunstforening.

Ved indmelding beder vi om portrætfoto, en kort tekst om dig og et antal fotos af dine værker til brug for vores hjemmeside.

Kontakt os endelig, hvis du har nogle spørgsmål.

Kunstforeningens bestyrelse

Formand:
Jan Christensen

Kasserer:
Vakant

Bestyrelsesmedlemmer:
Anni-M. Juhl Jørgensen, Emma Høj, Anna-Lisa Kielstrup og Lone Svenning Sørensen